ข่าวสาร

พิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีกินอ้อผญา สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีกินอ้อผญา สืบสาน ภูมิปัญญาล้านนา ณ ชั้น 4 ห้องพุทธศาสน์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ ได้รับเมตตาจาก ท่านพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะ ตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนาประจำปี 2547  ประกอบพิธีกินอ้อผญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จัดกิจกรรมแบบ New normal เว้นระยะห่างทางสังคมภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อของทางราชการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในนาม “หน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม”   จากนั้น พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์คติชนวิทยาล้านนาไทย”        จนกระทั่งปี พ.ศ. 2524  ดำเนินงานในนาม “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่” เรื่อยมาจนปี พ.ศ. 2529 จึงเปลี่ยนเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ต่อมา พ.ศ. 2538  ใช้ชื่อว่า“สำนักศิลปวัฒนธรรม” ในปี พ.ศ. 2548  ดำเนินงานในนาม “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม” และ พ.ศ.  เปลี่ยนเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” ในปี 2558 จวบจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ ประเพณีการกิน “อ้อผญา” จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีโบราณอันล้ำค่าให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานให้คงอยู่ก่อนที่จะสูญหายไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดให้มีพิธีกินอ้อผญาให้กับนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

ภาพ: นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล: นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์  นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *