ข่าวสาร

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศปิด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้ง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หลากหลายช่องทางดังนี้ การประสานงานไม่เร่งด่วน ทาง email : ilaccmru@gmail.com Facebook: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ กรณีเร่งด่วนทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

ผศ. ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ (ผู้อำนวยการ) 081-9524064
อาจารย์ สิริพร คืนมาเมือง (รองผู้อำนวยการ) 095-6734954
อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ (รองผู้อำนวยการ) 089-6358879
ผศ. ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย (รองผู้อำนวยการ) 086-6735475
ดารารัตน์ ศิริลาภา (หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ) 089-4319200

งานบริหารทั่วไป
วราภรณ์ โยธาราษฎร์ (หัวหน้างาน) 088-1378319
ศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว (บริหารงานทั่วไป) 089-8534671
กัลยาณี อินต๊ะราชา (การเงินและบัญชี) 084-9491017
วีรพิชญ์ หิมารัตน์ (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) 087-3600255

งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
โสภณ พรมจิตต์ (หัวหน้างาน) 089-7555654
ปนัดดา โตคำนุช (นักวิชาการ) 098-7477462
จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ (นักวิชาการ) 083-1147745

งานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ดิเรก อินจันทร์ (รักษาการหัวหน้างาน) 091-8528356
ภวัต ณ สิงห์ทร (นักวิชาการ) 082-9329927
วรวิทย์ ผัดเป้า (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด) 083-5670308

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *