ข่าวสาร

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔
 
?สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
 
?พิธีเปิดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
?กำหนดการบรรยาย
?วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
คติโพธิมณฑลกับการสร้างเจดีย์ในล้านนา
โดย พระพงษ์ระวี (อุตฺตรภทฺโท) โหลิมชยโชติกุล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
 
?วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กุลา: ความโยงใยงานช่างในอีสาน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
?วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ชีวิต ผู้คนและวัฒนธรรม เมืองมะริด และเมืองตะนาวศรี
โดย อาจารย์วรพจน์ วิเศษศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
?วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บริบททางวัฒนธรรมท้องถิ่น : งานศิลปะร่วมสมัยสู่สากล
คุณนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
 
✅ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code หรือทาง www.culture.cmru.ac.th/regis4aug
 
*** นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม ๑ หน่วยกิต/ครั้ง ?
 
?ท่านสามารถเข้าการอภิปรายตามวันเวลาที่กำหนด ทาง link ด้านล่างนี้
 
ℹหรือเข้าผ่าน Zoom ด้วย Meeting ID ด้านล่าง
Meeting ID: 589 884 8960

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *