ประกาศเลื่อนการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564

 

 

ประกาศเลื่อนการอบรมและสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 และ 26 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

 

 298 total views,  4 views today