ข่าวสาร

ประกาศการประกวดกระทงออนไลน์ (Application Tiktok)

ประกาศการประกวดกระทงออนไลน์ (Application Tiktok)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด และรายละเอียดการประกวด
๑) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้คน/กลุ่ม ละ ๑ ผลงาน
๓) ผู้เข้าร่วมประกวดกรอกใบสมัคร (QR Code Google Form) ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด
รางวัล
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๔ รางวัลๆ ละ ๕๐๐ บาท
***ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ หน่วยกิต และเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ***
การติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ โทรศัพท์ ๐๖๕-๔๗๒ ๒๕๕๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในวันเวลาราชการ
ขอขอบพระคุณภาพประกอบจาก twitter.com/DhammakayaInfo

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *