กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : นาคกับความเชื่อคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโครงการอภิปรายความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 โดยเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ประธานในพิธีเปิด ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และวิทยากรผู้ทรงความรู้ ดร.ลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา บรรยายเรื่อง นาคกับความเชื่อคนไทลื้อในสังคมพหุวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขงตอนบน

 500 total views,  2 views today