กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม”ประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมล้านนา : วิชาชีพ-วิชาการ-วิชาเกิน”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “ประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรมล้านนา : วิชาชีพ-วิชาการ-วิชาเกิน” โดย อาจารย์เจษฎา สุภาศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 502 total views,  2 views today