ข่าวสาร

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

? การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

? วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง Creative for Kids การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
โดย อาจารย์ดาริน นภาศิริพนา
ศิลปะ ART DIY
KRU PEE RIN

? วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ธรรมเนียมและปกิณกะสาระจากเอกสารตัวเขียนของชาวไทลื้อ
โดย ดร.อภิรดี เตชะศิริวรรณ
นักวิจัย คลังข้อมูลจารึกล้านนา
และโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

? วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายเรื่อง ธรรมเนียมและปกิณกะสาระจากเอกสารตัวเขียนของชาวอีสาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

? ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR-CODE และเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Zoom Meetings จำกัดจำนวน ๓๐๐ คน และถ่ายทอดสดทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวนไม่จำกัดทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการอภิปรายจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ – แบบประเมินผลความพึงพอใจ ผ่าน QR-CODE หลังจากจบการอภิปรายเพื่อรับหน่วยกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยกิต/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน ๔ ครั้ง

? Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93416568399

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *