ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวน นักศึกษา ประชาชน ผู้มาติดต่อ ผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยสแกน QR Code เพื่อประเมิน หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/s4vw5q

 680 total views,  2 views today