ข่าวสาร

ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เพื่อคัดสรรบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นการสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน   องค์ความรู้ให้คงอยู่คู่สังคมล้านนา

การประชุมคัดเลือก  เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารพระเทพรัตนราชสุดา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จากการคัดเลือกในครั้งนี้  ได้ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕  จำนวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้

สาขาศิลปะ ด้านหัตถกรรม

๑. นายอุทัยย์   กาญจนคูหา

สาขาศิลปะ ทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

๒.  นายอัญเชิญ   โกฏิแก้ว

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๓.  นายดนัย  สังขทัต  ณ อยุธยา

สาขาศิลปะ ด้านการแสดงคร่าว จ๊อย และเพลงซอพื้นเมือง

๔.  นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕.   นายภูเดช   แสนสา

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *