ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2564-2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสาน และสืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น
ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานแก่ประธานโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วรรณกรรมล้านนา)
2. ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง สาขาศิลปะด้านทัศน์ศิลป์
3. นายวิเศษ บุญนนท์ สาขาศิลปะด้านการแสดง (การดนตรี)
4. นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะด้านการแสดง (เจิงฟ้อน เจิงฟัน)
5. นายเจริญ มานิตย์ สาขาศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรมฝาผนัง)

“เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายอุทัย กาญจนคูหา สาขาศิลปะด้านหัตถกรรม
2. นายอัญเชิญ โกฏแก้ว สาขาศิลปะด้านทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
3. นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี สาขาศิลปะด้านการแสดงคร่าว จ๊อย และเพลงซอพื้นเมือง
5. นายภูเดช แสนสา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *