ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีประสบการณ์การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย-ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยวัดพระธาตุ-
ดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๔ ทุน
เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖)
และได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

๑. นางสาวสุภัทชญานันท์ จะวรรณะ
๒. นางสาวชลธิชา ยีปิว
๓. นางสาวจิรัชญา รุนรักษา
๔. นางสาวอรจิต ย่าจา
๕. นายนันทวัฒชัย จันทะสุรินทร์
๖. นางสาวรักษณาลี ใจคำปัน
๗. นางสาวตรีธารทิพย์ ลวดขาว
๘. นางสาวลักษมี แซ่ม้า
๙. นายฐิตากานต์ ธิวงค์
๑๐. นางสาวรุ่งรัศมี โนจา
๑๑. นางสาวกัญญาพัชร แสนโซ้ง
๑๒. นางสาวนีรนุช ดำรงอาภาติ

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. (รายงานตัว เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.) ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *