ข่าวสาร

ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ในกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๕ : โครงการการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาหัวข้อ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา” เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีๆ ออกสู่สังคม ในการรณรงค์ให้เกิดการแต่งกายชุดพื้นบ้านล้านนา ในระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการจัดการประกวด จึงขอประกาศผลภาพถ่ายการแต่งกายชุดกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีม แตกต่างที่ลงตัว
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีม นวลนารี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ ทีม ไทลื้อเชียงคำ
รางวัลชนะ ชมเชย ได้แก่ ทีม Together
หมอกก๋อนไตย (ซะกุระแห่งรัฐฉาน)
P F A

 

ทีมที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยนำบัตรประชาชนมาเพื่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *