ขอเชิญส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และรางวัลบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม

ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติและผลงานเข้าร่วม การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประเภทประชาชน และ “รางวัลบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2566” ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

 

 730 total views,  2 views today