ข่าวสาร

พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 โดยได้รับเมตตาจาก พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดผาลาด(สกิทาคามี) ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือที่จัดทำโครงการธรรมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *