ข่าวสาร

สืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณียี่เป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี “ยี่เป็ง” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. มีการจัดกิจกรรมจัดทำกระทงดอกไม้สด และเครื่องสักการะล้านนา และในเวลา ๑๗.๕๙ น. มีกิจกรรมจุดผางประทีป จำนวน ๑,๕๙๙ ดวง พร้อมจุดพลุดอกไม้ไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาเจดีย์เนื่องในประเพณียี่เป็ง โดยมีท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากทั้ง ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในโครงการ “ครูรักษ์ถิ่น” สังกัดคณะครุศาสตร์ ได้แต่งกายในชุดชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรู้รักษ์สามัคคีของนักศึกษาทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้ร่วมแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “ยี่เป็ง” อันงดงามของท้องถิ่น มิให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *