พิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี

 

Loading