ข่าวสาร

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน ๑๘ คน ได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ  ในการนี้คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา นิทรรศการวัฒนธรรมใบลาน นิทรรศการภูษาอาภรณ์ นิทรรศการทูลพระขวัญ และห้องพระพุทธศาสน์  รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓ ฐานการเรียนรู้ คือ ๑) ฐานการเรียนรู้ตัดตุงไส้หมู วิทยากร นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์  ๒) ฐานการเรียนรู้สมุดทำมือล้านนา วิทยากร น.ส.ปนัดดา โตคำนุช และ นายวรวิทย์ ผัดเป้า  และ ๓) ฐานการเรียนรู้การเขียนตัวเมือง วิทยากร นายภวัต ณ สิงห์ทร  ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *