ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสานสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง” (๑ ศตวรรษ ราชภัฎเชียงใหม่ ) ณ “สวนเกษตรครูน้อย” มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

Loading