ข่าวสาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในมิติเชิงพื้นที่ “ป่าตุ้มโมเดล” พื้นที่ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เมื้อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
โอกาสนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในมิติเชิงพื้นที่ “ป่าตุ้มโมเดล” พื้นที่ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำอ้อยป่าตุ้ม การพัฒนาการออกแบบและรูปแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า การพัฒนางานจักสานเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *