พิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเชียงโฉม

Loading