กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ลานพระพิฆเนศวร และบริเวณองค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Loading