มุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล”

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล” (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)เนื่องในพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา โดยมีพระเถรานุเถระ​ คณะสงฆ์ร่วมในพิธี

ร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา” ภายใต้โครงการ “ศึกษาและฟื้นฟูอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

ร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่

มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้ามุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ปี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

ร่วมงาน ดารานิทรรศน์ ณ พระตำหนักดาราภิรมย์

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ ร่วมงานเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “ดารานิทรรศน์” และพิธีทำบุญวันคล้ายวันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

1 2 3 4 20