ผลการคัดเลือก เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

 38 total views,  1 views today

1 2 3 4 83