ข่าวสาร

กิจกรรมนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และศิลปวัตถุของวัดท้าวบุญเรือง

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรี…

Loading

Read More

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดการนำเสนอและนิทรรศการภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

 เมื่อวันที 18 กันยายน 2566 ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอ…

Loading

Read More