ข่าวสาร

ผลการตัดสินการแข่งขันกลองปู่เจ่และกลองสะบัดชัย รอบคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประกวดแข่งขันกลองล้านนา (กลองสะบัดชัยและกลองปู่เจ่) รอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาตัดสินผลการแข่งขันวงกลองล้านนาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินคณะที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Loading

Read More

พิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายเทียนพรรษาถวายเป็นพระร…

Loading

Read More