ข่าวสาร

มุทิตาจิต “พระเทพปริยัติ” เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตพระเดชพระคุณ “พระเทพปริยัติ” (สอาด ขนฺติกมหาเถระ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

Loading

Read More

มุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล”

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล” (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)เนื่องในพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา โดยมีพระเถรานุเถระ​ คณะสงฆ์ร่วมในพิธี

Loading

Read More

ร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี ๑๒ เดือนล้านนา” ภายใต้โครงการ “ศึกษาและฟื้นฟูอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

Loading

Read More

ร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่

Loading

Read More

มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้ามุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ปี ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

Loading

Read More