สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“องค์กรแห่งการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าศิลปวัฒนธรรมล้านนา”

0 คน +

ผู้ติดตาม Facebook Page

0 แหล่ง

แหล่งเรียนรู้

0 คน +

ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้

0 หลักสูตร +

หลักสูตรที่เปิดอบรม

0

ความพึงพอใจต่อบริการ

ข่าวสาร

ศูนย์ใบลานศึกษา

อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่เอกสารโบราณ

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2024

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
 • ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
2
 • ขนพระพิฆเนศมาสำนักศิลป์
 • ประชุมจัดทำงบประมาณ ปี 2568
3
4
5
6
7
 • ต้อนรับนักศึกษาจากวิยาลัยนานาชาติ
8
9
10
11
12
13
 • ประชุมคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
14
 • ประชุมจัดทำงบประมาณ 2568
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวารสารข่วงผญาเข้าสู่ฐานTCI
15
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล ทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
16
17
18
19
20
21
 • ประชุมระบบบันทึกกิจกรรม 1 นศ 1 ศิลปวัฒนธรรม
 • สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย
22
23
24
25
26
27
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาจีนฝึกประสบการณ์
28
29
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • km cmru
 • การอภิปรายเชิงวิชาการ เรื่อง Lanna Fusion Food
30
 • ทบทวนแผนกลยุทธ์ (เพชรบูรณ์)
31
 • ทบทวนแผนกลยุทธ์ (เพชรบูรณ์)

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง