โครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th/dhammastudy

การอภิปรายเชิงวิชาการ “DNA ล้านนา กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์”

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายเชิงวิชาการด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรม “DNA ล้านนา กับความหลากลหายทางชาติพันธุ์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคประชาสังคม จำนวนกว่า ๑๔๘ คน เข้าร่วมฟังการเจาะรหัสลับทางชาติพันธุ์ ระดับ DNA

แห่เทียนพรรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรรษา นำพาอิ่มใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562

1 3 4 5 6 7 74