ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

มร.ชม. มอบดอกดารารัตน์ให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ไกรลาศ จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบุคลากร และคณะผู้นำนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบดอกดารารัตน์จำนวน ๖,๙๙๙ ดอก เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

มุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังษี

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้ากราบมุทิตาจิต หลวงพ่อท่าน พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ปี ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา

ร่วมงานแสดงนาฏยนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย

 เมื่อ​วันที่ 15 กันยายน 2560  นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ ได้เข้าร่วมงานแสดงนาฏยนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์​มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต)วัดแสนเมืองมาหลวง

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานก๋วยสลากภัต)วัดแสนเมืองมาหลวง ( หัวข่วง ) ณ พระวิหารหลวง วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานก๋วยสลากภัต ณ วัดเชตุพนศึกษา มุทิตาจิตหลวงพ่อท่าน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ปี ๕๓ พรรษา

วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานก๋วยสลากภัต ณ วัดเชตุพนศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เมตตารับมอบและอนุโมทนาบุญ หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เข้ากราบมุทิตาจิตหลวงพ่อท่าน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ปี ๕๓ พรรษา ณ วัดธาตุคำ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1 2 3 11