ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ”

ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพุทธศาสนานานาชาติ “เส้นทางแห่งความสุข The Way to Happiness”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพุทธศาสนานานาชาติ “เส้นทางแห่งความสุข The Way to Happiness” ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

รับมอบดอกดารารัตน์ โครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา ๙๙๙ ดอกดารัตน์เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙”

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา ๙๙๙ ดอกดารัตน์เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อมอบดอกดารารัตน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนรับมอบ

ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครูชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและ​วัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานพิธีไหว้ครูชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและ​วัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม ​2560 เวลา 09.00 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 9