พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หน่วยประตูช้างเผือก

ร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒

ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๑–๒๕๖๒

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 17