ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อก่อตั้ง “สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน ๓๒ แห่ง

ร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน่วยประตูช้างเผือก โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยไทยทาน และอำนวยความสะดวกเต็นท์ น้ำดื่ม

มุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)

2 มีนาคม 2560 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยสำนักฯ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตร่วมงานทำบุญฉลอง (ปอยหลวง) อาคารพิพิธภัณฑ์ เสนาสนะต่างๆ และงานฉลองสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพ่อท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ

1 2 3 11