เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อำนวยการ และผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ประชุมเตรียมงาน “The way to Happiness & Lost in a Fragmented”

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อเตรียมงาน “วิถีแห่งความสุข และการหลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร The way to Happiness & Lost in a Fragmented Age ”

ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานจัดทำกระทงใหญ่ ในประเพณียี่เป็ง ปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานจัดทำกระทงใหญ่ ในประเพณียี่เป็ง ปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2560

มื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

การประชุมคุณะกรรมการการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคุณะกรรมการการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

1 2 3 5