สถาบัน ศูนย์ สำนัก และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ร่วมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถาบัน ศูนย์ สำนัก และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/59

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ” เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยน้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น.

ประชุมกรรมการจัดทำหนังสือ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ “เจ็ดทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา

ร่วมงานไหว้ครูดนตรี มรชม.

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฏร์ ร่วมงานไหว้ครูดนตรี ของ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

1 59 60 61 62 63 74