ข่าวสาร

การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ ยันต์เทียนฯ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคำ ยันต์เทียน: ศิลปะ ความเชื่อ วิถีชีวิต” ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันทรงคุณค่า ที่บรรพชนล้านนาได้สั่งสมองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์มานับหลายศตวรรษ อีกทั้งสร้างเสริมทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในการร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ ซึ่งมีพระวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รูป คือ พระปลัดอภิวัฒน์ อินทวณโณ (วัดทุ่งโป่ง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และ พระศุภชัย ชยสุโภ คีรีเขตสุวรรณ (วัดสวนดอก พระอารามหลวง) และวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์วิษณุกรณ์ ทรายแก้ว (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่) และ อาจารย์เกรียงไกร บุญทะนา (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการอภิปรายทางวิชาการซึ่งจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายมิติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สำนักศิลปและวัฒนธรรมได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Katherine Bowie ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทยระดับโลก จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป บุคลากร และนักศึกษาเข้ารับฟังการอภิปรายในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

 

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *