ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/59

13627253_661987853956954_3016535474068416760_n-1

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา