โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที

15171055_726387747516964_5049012537645843455_n

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : ที ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร โดยมีอาจารย์ธวัชชัย หินเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมล้านนาจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเป็นวิทยากร และมีอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง