โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง

15284072_734919949997077_3442409985201954573_n

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนา ชั้นสูง ในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีพ่อครูเสถียร นะวงศ์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศเป็นวิทยากร มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ศิลปะการต้องลายกระดาษสาล้านนาชั้นสูงจะได้รับการสืบสานโดยเยาวชนรุ่นใหม่