ร่วมงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559

15439716_737422863080119_3263536055165120736_n

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศนวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ซึ่งได้เข้าชมการเปิดนิทรรศการดาราภิรมย์ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ตลอดจนพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์