ร่วมงาน70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ นำดนตรีล้านนาสู่สากล ร่วมสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “70 ปีครองราชย์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี 720 ปีเมืองเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่