เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 52

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผอ. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริก ปีที่ 52 ประจำปี 2560 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พระเดชพระคุณพระเทพโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี เป็นโครงการที่มีกาเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง เน้นการพัฒนาจิตใจพร้อมทั้งพัฬนาคุณภาพชีวิต โดยผ่านการรังสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรพชา อุปสมบท ค่ายอบรมคุณธรรม บวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ เป็นต้น ซึ่งมีพระธรรมจาริก เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก