นศ.โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย กราบนมัสการขอพรและรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๔ ท่าน เข้ากราบนมัสการขอพรและรับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 – 2561 เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทย ดนตรีล้านนาและศิลปะการแสดงล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชนนภัส เป็นเครือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ , นายนนทการ สุรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ , นางสาวอรยา อาจิณพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และนายพงค์พิพัฒน์ สมยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์