สำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 99 ดอก

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร รับมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 99 ดอก ที่ทางสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกันประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกันมอบ เพื่อร่วมโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9” สำหรับรวบรวมส่งมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในพระราชพิธี