พ่อครูอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ เชียงใหม่ มอบเอกสาร หนังสือ คำซอพื้นเมืองให้แก่ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

พ่อครูอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ เชียงใหม่ มอบเอกสาร หนังสือ คำซอพื้นเมืองให้แก่ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พ่อครูอินตา เลาคำ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ เชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัล เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ได้มอบเอกสาร หนังสือ คำซอพื้นเมือง อันทรงคุณค่าที่ท่านได้ประพันธ์ รวบรวม เรียบเรียงขึ้น ให้แก่ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และไว้เป็นประโยชน์ในวงการศึกษาสืบไป