สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ” 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรตเอกสารโบราณในระดับชาติ”  ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอภิปราย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ และอาจารย์ ดร. ดิเรก อินจันทร์ ร่วมอภิปราย โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

 

วีดีโอบันทึกการอภิปราย