มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และทีมจัดริ้วขบวนจากสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จำนวนกว่า 90 คน จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนา เพื่อร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมมากกว่า 14 หน่วยงาน โดยเริ่มตั้งขบวนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังวัดสวนดอก โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนเป็นเครื่องแบบในราชสำนัก สมัยเจ้าดารารัศมี พระราชชายา เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ และได้เข้าร่วมการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย