โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-885860 , 053-885899

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต