พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หน่วยประตูช้างเผือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยไทยทาน และอำนวยความสะดวกเต็นท์ เก้าอี้ น้ำดื่ม พร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ ยังสถานที่ในชุมชน วัด ตลาด ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ชมรมและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561