🔈 สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์

📣 เปิดตัวแล้ววันนี้ “สานศิลป์ถิ่นล้านนาพอดแคสท์” รายการวิทยุออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย
🎧 “ยิ่งฟัง ยิ่งได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย” 😁
🔈 สามารถรับฟังผ่านช่องทางหลักที่แอพลิเคชั่น Anchor:
และช่องทางอื่น ๆ อีก 5 ช่องทาง ดังนี้ Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts, Radiopublic และ Spotify โดยค้นคำว่า “sarnsilptinlanna”
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่