นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร”

นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร” ในงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท

ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม” พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อก่อตั้ง “สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน ๓๒ แห่ง

1 2 3 33