พิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทรา ร่วมพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม และถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จากสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หน่วยประตูช้างเผือก

ร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมรับรองข้อตกลง ว่าด้วยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 2 3 56