เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนเจริญเมือง – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

มร.ชม. ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน “๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”

1 2 3 30